HOLA metod – Kreativistika

hola metod

HOLA Metod je metod psiho-energetske samopomoći i pomoći drugima i zasniva se na tradicionalnim i savremenim tehnikama koje imaju za cilj aktiviranje sposobnosti organizma za samoisceljenjem i povratkom u balans. Ovaj holistički metod u sebi objedinjuje tehnike energetskog balansiranja i lične transformacije na fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom nivou i posmatra osobu kao celovito biće sazdano od različitih nivoa, sa svojim osobenostima, sklonostima i navikama. Iz tog razloga je svaki HOLA tretman potpuno individualizovan, prilagođen potrebama i zahtevima pojedinca i tretira osobu a ne ispoljene simptome disbalansa.

Cilj svakog tretmana HOLA Metode jeste revitalizacija protoka vitalne energije, uklanjanje blokada i uspostavljanje balansa u relaciji različitih nivoa bića. Tretmane sprovodi HOLA terapeut i to na nekoliko različitih načina: putem energetske masaže (HOLA masaža), Intenzivnim HOLA tretmanom (IHT) i individualnim HOLA tretmanom. Svaki od modaliteta u sebi integriše različite tehnike (holističko savetovanje, Bahove kapi, cvetne esencije, art terapijske elemente, kristaloterapiju, kolorterapiju, aromaterapiju, terapijski dodir, aparatni rad sa biofrekvencijama). Pošto odabir tehnika zavisi od individualnih potreba i aktuelnog stanja osobe, nemoguće je sprovesti dva istovetna HOLA tretmana.

Tehnike i pristupi koji se koriste u HOLA Metodi su 2009. godine priznate od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije kao komplementarne metode rehabilitacije (unapređenje zdravlja)